Retrofit postrojenja

ZAMJENA VITALNIH DIJELOVA POSTROJENJA

Retrofit postrojenja optimalnu primjenu ima u transformatorskim stanicama srednjeg napona i električnim postrojenjima 12 (7,2) kV u industriji. Prednosti retrofita:

 • Brzo renoviranje prekidnih elemenata
 • Produžava radni vijek postrojenja
 • Mogućnost djelimične zamjene opreme
 • Minimalni zahtjevi za održavanjem nove   prekidačke opreme
 • Zahtijeva minimalno beznaponsko stanje
 • Smanjuje troškove investiranja

RETROFIT TIP-2

Postrojenje sa fiksnim malouljnim  prekidačima BNR pogoni, na izvlačivim kolicima, Tip ćelije NS900 Energoinvest i sl.

 • Retrofit 1
 • Retrofit 1
 • Retrofit 1
 • Retrofit 1

Retrofit se izvodi ugradnjom fiksnog prekidača na  postolju sa flexibilnim spojevima na postojeći ili zamijenjeni provodni izolator – konektor. Prigrađuju se polužni elementi za ostvarivanje funkcije blokada za sprečavanje pogrešnih manipulacija, po odgovarajućem standardu. U NN ormarić se ugrađuje oprema za zaštitu , monitoring i upravljanje. Mjerni transformatori su zamijenjeni i ugrađeni na istoj poziciji.

RETROFIT TIP-3

Postrojenje sa fiksnim malouljnim  prekidačima BNR pogoni na izvlačivim kolicima, Tip ćelije NS900 Energoinvest i sl.

 • Retrofit 2
 • Retrofit 2
 • Retrofit 2
 • Retrofit 2

Retrofit se izvodi rekonstrukcijom izvlačivog dijela ugradnjom kasete u koju se mogu instalirati izvlačivi prekidač  (kontakter), koji se u pogonski i izvučeni položaj dovodi pogonom zavojnog vretena.

Kaseta može biti sa ili bez uzemljivača, a opremljena  je sa pokretnim metalnim zaslonima preko kontaktnih priključaka i blokada za sprečavanje pogrešnih manipulacija uzemljivačem  i prekidačem. U NN ormarić se ugrađuje oprema za zaštitu , monitoring i upravljanje. Mjerni transformatori su zamijenjeni i ugrađeni na istoj poziciji.

RETROFIT ĆELIJA TIP EDR-900

 • Retrofit 3
 • Retrofit 3
 • Retrofit 3