Precizno sječenje limova na mašini za sječenje lima

Sječenje svih vrsta limova

Durma MS 2504


Safan HT 430-6 TS