Lakiranje

  • praškasto

 

Elektrostatičko nanošenje praha u cilju površinske zaštite dijela. 

 

 

  • mokri postupak