LMTS - Kompaktna aluminijumska trafostanica

LMTS - Kompaktna aluminijumska trafostanica 10(20)/0,4kV, sa vanjskim posluživanjem, za ugradnju transformatora do 630kVA

Kućište transformatorske stanice tipa LMTS 630 sastavljeno je od gotovih predfabriciranih tipskih limenih elemenata i od nosive podkonstrukcijoe od čeličnih pocinačanih profila.

Predfabriciranih tipski limeni elemenati su od aluminijuma debljine 3 mm, i zaštićenih suhom elektrostaskom polimerizacijom u nijansi oznake RAL 7032 .

Osnovnu konstrukciju čine vertikalni profilisani stubovi i horizontalni profili, učvršćeni u dvije ose, u gornjem i donjem dijelu stubova. Antikorozivna zaštita podkonstrukcije se izvodi mokrim postupkom lakiranja, tako što se na pripremljenu konstrukciju nanosi dva sloja temeljne farbe, zatim jedan sloj završne farbe u nijanski sa oznakom RAL 9006. Tako formirana podkonstrukcija se u slijedećem koraku postavlja na armirano-betonski temelj. Veza podkonstrukcije i temelja je ostvarena ankerisanim vijcima M16.

U unutrašnjosti kućišta su unakrsno povezane profilisane ploče, koje formiraju fizičku podjelu prostora na odjeljke SN bloka, NN bloka i transformatora. Ovakav način formiranja konstrukcije daje joj veliku čvrstinu i stabilnost. Na nosivu podkonstrukciju se montiraju obloge stubova od aluminjskog lima debljine 3 mm, zatim vrata i maske. Vrata na trafo boksu su izrađena sa horizontalnim ventilacionim otvorima čime se ostvaruje dovoljna ulazna i izlazna količina zraka za prirodno hlađenje transformatora.

Montaža transformatora se izvodi tako što se nosač transformatora, izrađen od ojačanih UNP 14 profila, vežu za profile ankerisane u samom AB temelju. SN blok i NN blok se montiraju tako što se oslanjaju na posebno za to pripremljene profilisane nosače pričvrščene za kućište transformatorske stanice i dodatno ojačane poduporama fiksiranim za betonsko postolje. Ispod transformatora nalazi se uljno- i vodonepropusna kada dovoljnog kapaciteta za prihvat cjelokupne količine eventualno iscurjelog ulja iz energetskog transformatora. Time se sprječava mogućnost eventualnog razlijevanja transformatorskog ulja, odnosno širenje požara u okolni  prostor. Upotreba uljne kade je usklađena primjenom Pravilnika o tehničkim propisima za specijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara («Sl. list SFRJ», broj 16/66, izmjene i dopune u «SL. list SFRJ», broj 58/72 i 24/75)

Dizanje i transport kućišta transformatorske stanice tipa LMTS 630 se izvodi kačanjem sa četiri kuke, postavljene na uglovima krova kućišta. Njene kompaktne dimenzije i težina dozvoljavaju nesmetan transport i laku montažu na mjestu ugradnje.

Transformatorska stanica tipa LMTS 630 se na mjestu ugradnje montira na prethodno pripremljeno armirano-betonko podlogu. Priprema armirano-betonske podloge se izvodi u skladu sa tipskim projektom ili upustvom za pripremu terena.

  • LMTS
  • LMTS
  • LMTS
  • LMTS


Osnovne vanjske dimenzije transformatorske stanice su 2130 x 2130 x 2590 mm. Masa kućišta bez NN bloka, SN bloka i transformatora iznosi 1500 kg.

U transformatorskoj stanici nije predviđen protupožarni aparat, jer je stanica bez posade. Transformatorska stanica svojom konstrukcijom i karakteristikama opreme daje dovoljnu protupožarnu sigurnost.