KALTS-1 - Kompaktna aluminijumska trafostanica

KALTS-1 - Kompaktna aluminijumska trafostanica 10(20)/0,4kV, sa vanjskim posluživanjem, za ugradnju transformatora do 1000kVA, debljine 3 mm, zaštićeni suhom elektrostaskom polimerizacijom u nijansi oznake RAL 7032. Nosiva podkonstrukcija izvedena je čeličnim profilima izrađenim od dekapiranog lima debljine 3 mm.

Osnovnu konstrukciju čine vertikalni profilisani stubovi i horizontalni profili, učvršćeni u dvije ose, u gornjem i donjem dijelu stubova, sa dijagonalnim vezama na u svim poljima između stubova. Podkonstrukcija je izvedena tako da je kompletna demontažna uz dovoljnu čvrstoću za nošenje aluminijskih obloga. Antikorozivna zaštita podkonstrukcije se izvodi elektrostatskim postupkom lakiranja, u nijansi sa oznakom RAL 9006. Veza podkonstrukcije i temelja je ostvarena ankerisanim vijcima M16 u osam tačaka. Na nosivu podkonstrukciju se montiraju obloge stubova od aluminjskog lima debljine 3 mm, zatim vrata i maske. Sva vrata i pojedine maske izrađene su sa horizontalnim ventilacionim otvorima čime se ostvaruje dovoljna ulazna i izlazna količina zraka za prirodno hlađenje transformatora.

  • KALTS-1
  • KALTS-1
  • KALTS-1
  • KALTS-1

Montaža transformatora se izvodi tako što se nosač transformatora, izrađen od ojačanih UNP 14 profila, vežu za profile ankerisane u samom AB temelju. SN blok i NN blok se montiraju tako što se oslanjaju na posebno za to pripremljene nosače zavarene na profile ankerisane u temelju. Ispod transformatora nalazi se uljno- i vodonepropusna kada dovoljnog kapaciteta za prihvat cjelokupne količine eventualno iscurjelog ulja iz energetskog transformatora. Time se sprječava mogućnost eventualnog razlijevanja transformatorskog ulja, odnosno širenje požara u okolni  prostor. Upotreba uljne kade je usklađena primjenom Pravilnika o tehničkim propisima za specijalnu zaštitu elektroenergetskih postrojenja od požara («Sl. list SFRJ», broj 16/66, izmjene i dopune u «SL. list SFRJ», broj 58/72 i 24/75)

Prenošenje i montaža transformatorske stanice KALTS -1 se vrši dizalicom koristeći kuke koje su direktno vezane za osnovnu čeličnu konstrukciju.

Transformatorska stanica tipa KALTS 1 se na mjestu ugradnje montira na prethodno pripremljeno armirano-betonko podlogu. Priprema armirano-betonske podloge se izvodi u skladu sa tipskim projektom ili upustvom za pripremu terena.

Osnovne vanjske dimenzije transformatorske stanice su: 2200 x 3000 x 2700 mm. Masa kućišta bez NN bloka, SN bloka i transformatora iznosi 1980 kg.

U transformatorskoj stanici nije predviđen protupožarni aparat, jer je stanica bez posade. Transformatorska stanica svojom konstrukcijom i karakteristikama opreme daje dovoljnu protupožarnu sigurnost.