O nama

Firma DELING je osnovana i započela sa radom 1991. godine.

U dosadašnjem radu našu djelatnost smo usmjerili na :

PROIZVODNJU

 • Niskonaponske razvodne opreme (distributivni i upravljački ormari, daljinski nadzor i mjerenje),
 • Uređaja za kompenzaciju reaktivne snage za nazivne napone 0,4 kV i 6 / 10 kV,
 • Kompaktnih trasformatorskih stanica 10 (20) / 0,4 kV,
 • Mjernih modula na srednjem naponu,
 • Srednjenaponskih postrojenja Metal - Clad, nazivnih napona 12 kV(7,2), 24kV i 36 kV

IZVOĐENJE ELEKTROMONTAŽNIH RADOVA jake i slabe struje na elektroenergetskim postrojenjima do 220 kV, industrijskim i javnim objektima,

IZVOĐENJE RETROFITA i asemblaža srednjenaponske razvodne opreme,

PROJEKTOVANJE SN i NN postrojenja, trafostanica 10(20) / 0,4 kV i 35 / 10(20) kV, svih električnih instalacija jake i slabe struje, elektromotornih pogona, upravljačkih i nadzornih sistema, elektroenergetskih mreža i postrojenja niskog i srednjeg napona,

INŽINJERING u okviru djelatnosti u dijelu projektovanja, proizvodnje, montaže i puštanja u pogon.

Svi uposleni imaju zavidne reference na projektovanju, organizaciji i izvođenju radova iz djelokruga djelatnosti firme.

U projektovanju se koriste savremene metode (programski paketi Caddy++, EPLAN i AutoCAD) sa velikom bazom podataka.

Za izvođenje radova firma posjeduje svu potrebnu opremu (transportna sredstva, mehanizaciju, CNC strojeve, alate) kao i opremu za ispitivanje i atestiranje svih vrsta instalacija i postrojenja.

U Bosni i Hercegovini smo pouzdan i stalan partner mnogih značajnih firmi:

 • JP ELEKTROPRIVREDA BiH SARAJEVO
 • ELEKTRODISTRIBUCIJA DISTRIKT BRČKO
 • ELEKTROPRIVREDA  RS
 • ENERGOINVEST Sarajevo
 • ZAVOD  ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
 • JP DIREKCIJA CESTA FBiH
 • AUTOCESTE FBiH
 • EURO ASFALT Sarajevo
 • STRABAG Sarajevo
 • AL SHIDDI Group
 • BBI REAL ESTATE
 • ENERGOGROUP
 • MERCATOR
 • TIBRA PACIFIC
 • BINGO Tuzla
 • LAKE Sarajevo
 • TEHNOGRAD Tuzla

I mnoge druge važne kompanije iz oblasti industrije i javnog sektora,

U inostranstvu sarađujemo sa eminentnim firmama, proizvođačima opreme u oblasti elektrike:

ABB, SIEMENS, SCHNEIDER, KONČAR, SKW, ELKA, SITECO, PHILIPS.

U dijelu projektovanja i razvoja pored vlastitih kadrova angažujemo i sarađujemo sa stručnim timovima :

 • Elektrotehnički Fakultet Zagreb, Hrvatska
 • Elektrotehnički Fakultet Sarajevo, BiH
 • Elektrotehnički Fakultet Tuzla
 • Razvojni centri svjetski poznatih firmi u oblasti NN i SN postrojenja i rasvjete.

Firma DELING je okončala proces uvođenja sistema upravljanja kvalitetom od 2004.godine posjeduje CERTIFIKAT ISO 9001:2000. te od 2013.godine takođe i certifikat EN ISO 14001:2004.

Proizvodnja serije kompaktnih transformatorskih stanica je produkt dugododišnjeg iskustva i know-how stručnih ljudi DELING-a. Materijali (betonski predfabricirani elementi i Al limovi) od kojih su izrađene TS osiguravaju pouzdan i siguran rad, dug životni vijek, širok spektar mogućnosti rasporeda opreme. U paleti širokog spektra  tipova TS  omogućeno je zadovoljenje gotovo svih potreba korisnika.

Proizvodnja NN razvodnih ormara po modularnom sistemu otvara širok spektar različitih konfiguracija. Razvodni ormari NN obuhvataju široku oblast primjene u elektrodistributivnim i industrijskim  objektima, kao i u objektima u sektoru usluga. Novo u programu DELING-a su razvodni ormari proizvedeni i asemblirani prema TTA licenci  Striebel & John, Germany.

Proizvodnja SN Metal - Clad postrojenja bazirana je na TCA platformi sa ABB Italy i pruža širok spektar mogućnosti primjene u elektrodistributivnim i svim drugim granama industrije, transporta i sektora usluga.

DODATNE DJELATNOSTI

Osim svojih osnovnih djelatnosti, kompanija DELING počevši od 2010 godine, uvela je i novu poslovnu djelatnost iz oblasti pravnog, ekonomskog i finansijskog savjetovanja, oblasti računovodstva i knjigovodstva, kao i pružanje usluga poreznog savjetovanja i zastupanja, a sve u cilju pomoći ino firmama koje imaju namjeru započeti ili su već započele poslovne aktivnosti u Bosni i Hercegovini, a potrebne su im moderne i specijalizirane usluge poreznog savjetovanja i zastupanja.

REFERENCE

 • KONČAR Energetski Transformatori d.o.o Zagreb, Hrvatska
 • KONČAR Elektronika i informatika d.d Zagreb, Hrvatska
 • TURBOCARE Poland S.A. Lubliniec, Poljska
 • ZAGREBTRANS d.o.o Zagreb, Hrvatska