NNSB

RAZVODNI ORMARI NISKOG NAPONA

Visoka razina tehničke kvalitete NN ormara verificirana je  tipskim ispitivanjima glavnih disributivnih sklopnih blokova za struje do uključivo 2500A tipa MDB, provedenih u KONČAR Institutu u Zagrebu (Hrvatska), koji je akreditiran od: EA european co-operation for Accreditation.

  • NNSB Ceritikati
  • NNSB Ceritikati
  • NNSB Ceritikati
  • NNSB Ceritikati
  • NNSB Ceritikati
  • NNSB Ceritikati
  • NNSB Ceritikati