KTS

KOMPAKTNE TRAFOSTANICE

Kompaktne transformatorske stanice prizvedene su u svemu prema normama :  EN 62271-202, IEC 60071, EN 60529,EN 6043-1, EN 60947-1. U akreditiranoj laboratoriji KONČAR Instituta u Zagrebu (Hrvatska) obavljena su tipska ispitivanja i dobijeni certifikati za sve kompaktne TS koje podliježu ispunjavanju uvjeta standarda IEC 62271-202. Certificiranjem su obuhvaćeni svi tipovi KTS uključivo sa 1x1000kVA i 2x1000kVA.

 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati
 • KTS Certifikati